Forside

FREDERIKSHAVN BAPTISTKIRKE

Baptistkirken på toppen

Skagen

 

Kirken i Skagen bruges af menighedens kreds i Skagen

Adresse: Kappelgangen 5, 9990 Skagen

Om os:

 

 • Gudstjenester i Frederikshavn hver søndag
 • Gudstjenester i Skagen 2-3 søndage om måneden
 • Sang og musik
 • Spejderkreds i Frederikshavn
 • Spejderkreds i Jerup
 • Familiegruppe for familier med børn i Frederikshavn
 • Børnekirke i Frederikshavn
 • Bedegrupper og bibelstudiekredse
 • Samarbejde og fællesgudstjenester med Metodistkirken i Frederikshavn
 • Samarbejde med andre kirker i Skagen og Frederikshavn gennem Evangelisk Alliance
 • Dansk støttemenighed for National Chin Church Nordjylland (Burma) fra Sæby
 • Omsorgsarbejde

 

--------- kom og besøg os

Vision

 

Menigheden skal være et trygt, varmt og levende fællesskab, der virker for udbredelse af evangeliet og budskabet om Jesus Kristus som vores personlige frelser, og som arbejder med dette i alle dens aktiviteter.

Kirken

 

Asylgade 4, 9900 Frederikshavn

 

Kontakt: info@baptistkirkenpaatoppen.dk

 

 

Det sker:

 

Søndag d. 6. november kl. 10.30 : Allehelgensgudstje-neste i Frederikshavn - læs mere ---

 

Søndag d. 20. november kl. 14.00 : musikgudstjeneste i Skagen med Hans Hjorth og John Kristensen - læs mere ---

 

Torsdag d. 24. november kl. 19.00 : Chresten Eskildsen med emnet "Tjenester - sur pligt eller rette hylde" - læs mere ---

 

Søndag d. 27. november kl. 10.30 : Gudstjeneste og julemarked i Jerup forsamlingshus med spejderne - læs mere ---

 

Jerup

 

Menighedens hus i Jerup bruges også af spejderkredsen i Jerup

Adresse: Skagensvej 468, 9981 Jerup